فروشگاه عسل جهانیان

عسل جهانيان در سال ١٣٩٣ بعد از كسب مجوز براي اولين بار توليد عسل صد درصد طبيعي دارويي رو به كمك تيم جهانيان راه اندازي كرد  با اين اميد كه اولين و بهترين عسل رو در راستاي انسانيت مداري و سلامت تقديم مشتريان كند ، عسل توليد شده كاملا ارگانيك و با استاندارد اروپا و كاملا سالم وتحت نظارت دكتر تاج دكتري بين المللي عسل توليد ميشود